Donald Tusk

Gorczyca z Polską w sercu
Kochani! Znam Stasia Gorczycę od ponad 20 lat i gwarantuję Wam, że mało jest ludzi takich jak On
- rozważnych, kompetentnych i gotowych poświęcić się pracy dla dobra Polski. 
Jeżeli oddacie na Niego swój głos, możecie być pewni, że będzie godnie reprezentował Was w Sejmie.  

Chcesz wolnej i praworządnej Polski?

Dołącz do Ekipy Gorczycy!
Nasze wspólne zwycięstwo wymaga wsparcia jak najszerszego grona osób z Polską w sercu. Nawet najdrobniejszy gest - powieszenie baneru, plakatu, czy rozdanie znajomym ulotek - ma ogromne znaczenie.

33

Od tylu lat pracuję dla Polski w samorządach i parlamencie

122

Tyle osób z Warmii i Mazur zaangażowało się dotąd w moją kampanię

Wybory parlamentarne 2023

MOJE PRIORYTETY
Oddając na mnie głos w nadchodzących wyborach masz pewność, że poniższe zagadnienia będą dla mnie priorytetem

Lepsze rządy

Fatalne rządy partii Jarosława Kaczyńskiego zrujnowały polską praworządność, instytucje demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie. Nasza Ojczyzna, przedstawiana dotąd jako wzór wolności i demokracji, w szybkim tempie stacza się w kierunku autorytaryzmu. Wspólnym zadaniem wszystkich patriotów powinna być odbudowa państwa prawa i odnowa instytucji państwa. 

Dość eksperymentów

Zamierzam wykorzystać swoje doświadczenie parlamentarne i samorządowe, by wesprzeć demokratyczne działania, przywracające w Polsce praworządność i wolności obywatelskie. Uzdrowienie naszej Ojczyzny wymaga pełnego zaangażowania ludzi doświadczonych w tworzeniu dobrego prawa. Jestem przekonany, że nie stać nas w tym zakresie na eksperymenty i już od pierwszego dnia musimy poświęcić się ciężkiej parlamentarnej pracy. 

Moje propozycje

Jako Państwa reprezentant w Sejmie RP będę działał na rzecz:
- przywrócenia niezależności sądownictwa
- odbudowy trójpodziału władzy
- wolności mediów
- uczciwego dialogu społecznego
- zaangażowania obywateli w życie polityczne

Koniec wojny z Unią Europejską

W czasie rządów PO-PSL w latach 2007 - 2015, Warmia i Mazury, podobnie jak cała Polska, wykonały cywilizacyjny skok dzięki sprawnemu wykorzystaniu funduszy europejskich. Byłem w tym czasie Waszym senatorem i w swojej pracy zajmowałem się m.in. implementacją środków unijnych. Pod rządami PiS, Polska stacza się w kierunku autorytaryzmu, przez co nie korzysta z europejskiego wsparcia. Czas to zmienić! 

Większe środki dla regionu

Nasz region, zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, to suma wielu małych ojczyzn. Ziemia Ostródzka, Pojezierze Iławskie, Działdowszczyzna, Ziemia Lubawska, Dolina Drwęcy, Kraina Kanału Elbląskiego... Każda z nich jest wyjątkowa, ma swoje własne potrzeby, a tworzące je społeczności posiadają odrębną tożsamość lokalną. Chciałbym, żeby to One decydowały o przeznaczeniu funduszy europejskich i czerpały z nich korzyści. 

Moje propozycje

Po odsunięciu od władzy PiS, będę pracował nad realizacją następujących postulatów.
- odblokowanie miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy
- poprawa relacji z Unią Europejską
- sprawne wykorzystanie dotacji z budżetu UE na lata 2021 - 2028
- zwiększenie roli samorządów w podziale unijnych dotacji

Większa niezależność

Samorządy są jednym z największych dokonań wolnej Polski po 1989 roku. Pod rządami PiS ich rola i autonomia są ograniczane, a cała władza koncentruje się w rękach rządzącej partii. Chcę pomóc odwrócić ten trend, tak by o życiu na Warmii i Mazurach - w Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim czy Działdowie - decydowali ich mieszkańcy.

Lepsze finansowanie samorządów

Samorządy w Polsce muszą być lepiej finansowane, cieszyć się większą swobodą oraz podejmować decyzje dotyczące wydatków i inwestycji zgodnie z lokalnymi potrzebami. Powinny również posiadać więcej kompetencji, dających możliwość sprawniejszej odpowiedzi na problemy mieszkańców. Chcę pracować na rzecz takiej zmiany prawa, która umożliwi prawdziwą, rozsądną decentralizację Państwa. 

Moje propozycje

Jako poseł będę dążył do wprowadzenia następujących rozwiązań:
- zwiększenie wpływów samorządów z podatków (PIT i VAT)
- szybkie uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy
- zwiększenie niezależności samorządów (pozyskiwanie dofinansowań, inwestycje, edukacja)
- stworzenie warunków do integracji gmin i powiatów
- partycypacja społeczna
- poszerzenie i sprecyzowanie kompetencji

Dosyć piekła kobiet!

Jestem mężem, ojcem trzech córek i dziadkiem czterech wnuczek, więc prawa kobiet leżą mi szczególnie na sercu. W czasie rządów PiS sytuacja Polek nieustannie się pogarsza - traktowane są one przedmiotowo i pozbawiane wpływu na własne życie. 

Równość płci

Równość płci to fundament demokracji i sprawiedliwości społecznej. Prawo do godności i samostanowienia nie powinno zależeć od tego czy jest się mężczyzną czy kobietą. Wyznaję pogląd, że wolności osobiste nie mogą być obszarem, w który ingeruje państwo i jego instytucje, a prawa reprodukcyjne są kwestią intymną i każda kobieta powinna mieć prawo do podejmowania decyzji dotyczących swojego ciała i zdrowia.

Moje propozycje

Polki powinny czuć się bezpiecznie. Państwo musi zapewnić im równe prawa społeczne, polityczne i gospodarcze oraz umożliwić realizację życiowych celów, bez narzucania ideologicznych ograniczeń. Dlatego popieram i jako poseł będę dążył do realizacji następujących postulatów:
- równość na rynku pracy
- bezpłatne in-vitro
- bezpłatne badania prenatalne
- żłobek w każdej gminie
- szeroki dostęp do antykoncepcji
- prawo do przerwania ciąży do 12 tygodnia
Nasze matki, żony, córki, wnuczki - one wszystkie zasługują na równe szanse, pełne prawa i możliwość decydowania o własnym życiu.

O mnie

Szanowni Państwo
Być może znamy się już, bo od 33 lat jestem zaangażowany w życie publiczne naszego kraju i regionu.Służba publiczna to dla mnie nie tylko praca, ale również pasja i powołanie. Pełniąc ją, zawsze stawiam na dialog i współpracę, kieruję się rozsądkiem i uczciwością, a przy tym stanowczo odżegnuję się od radykalizmów.

Napisz do mnie

kontakt@gorczyca2023.pl 

Facebook