Samorządy są jednym z największych dokonań wolnej Polski po 1989 roku. Pod rządami PiS ich rola i autonomia są ograniczane, a cała władza koncentruje się w rękach rządzącej partii. Chcę pomóc odwrócić ten trend, tak by o życiu na Warmii i Mazurach - w Ostródzie, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim czy Działdowie - decydowali ich mieszkańcy.

Samorządy w Polsce muszą być lepiej finansowane, cieszyć się większą swobodą oraz podejmować decyzje dotyczące wydatków i inwestycji zgodnie z lokalnymi potrzebami. Powinny również posiadać więcej kompetencji, dających możliwość sprawniejszej odpowiedzi na problemy mieszkańców. Chcę pracować na rzecz takiej zmiany prawa, która umożliwi prawdziwą, rozsądną decentralizację Państwa.

Jako poseł będę dążył do wprowadzenia następujących rozwiązań:
- zwiększenie wpływów samorządów z podatków (PIT i VAT)
- szybkie uruchomienie Krajowego Planu Odbudowy
- zwiększenie niezależności samorządów (pozyskiwanie dofinansowań, inwestycje, edukacja)
- stworzenie warunków do integracji gmin i powiatów
- partycypacja społeczna
- poszerzenie i sprecyzowanie kompetencji

Napisz do mnie

kontakt@gorczyca2023.pl 

Facebook