W czasie rządów PO-PSL w latach 2007 - 2015, Warmia i Mazury, podobnie jak cała Polska, wykonały cywilizacyjny skok dzięki sprawnemu wykorzystaniu funduszy europejskich. Byłem w tym czasie Waszym senatorem i w swojej pracy zajmowałem się m.in. implementacją środków unijnych. Pod rządami PiS, Polska stacza się w kierunku autorytaryzmu, przez co nie korzysta z europejskiego wsparcia. Czas to zmienić!

Nasz region, zachodnia część województwa warmińsko-mazurskiego, to suma wielu małych ojczyzn. Ziemia Ostródzka, Pojezierze Iławskie, Działdowszczyzna, Ziemia Lubawska, Dolina Drwęcy, Kraina Kanału Elbląskiego... Każda z nich jest wyjątkowa, ma swoje własne potrzeby, a tworzące je społeczności posiadają odrębną tożsamość lokalną. Chciałbym, żeby to One decydowały o przeznaczeniu funduszy europejskich i czerpały z nich korzyści.

Po odsunięciu od władzy PiS, będę pracował nad realizacją następujących postulatów.
- odblokowanie miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy
- poprawa relacji z Unią Europejską
- sprawne wykorzystanie dotacji z budżetu UE na lata 2021 - 2028
- zwiększenie roli samorządów w podziale unijnych dotacji

Napisz do mnie

kontakt@gorczyca2023.pl 

Facebook